Poděkování a PF 2013

Poděkování a PF 2013

Děkujeme vám všem za pomoc a podporu. I díky vám se podařilo zrealizovat řadu projektů pro lepší a smysluplnější život v Brně. Přejeme vám klidné a požehnané vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, radostí a úsměvů. Ať je vám na světě dobře.