Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem (SOF) je koncept, kterým se podniky otevřeně přiznávaji ke své spoluodpovědnosti za stav a chod společnosti. Cesta domů Vás potřebuje, vy možná potřebujete dobré jméno.

Firemní dárcovství (firemní dobrovonictví) a společenská odpovědnost jesou součástí strategického plánování každé firmy, která je či usiluje o to být úspěšná. Firemní filantropie a společenská anagažovanost firem je stále více uznávána jako progresivní způsob napojení komerční sféry na společnost.
Každou pomocí potřebným se firma ukazuje v novém světle, jako odpovědný subjekt společnosti, kde působí.

Existuje celá řada možností a způsobů, jak se mohou firmy angažovat. Nejčastější, nejjednodušší a nejrychlejší způsob daru je podpora finanční, kdy firma přímo daruje finanční prostředky na podporu sdružení (Nadace Veronica). Firma jednorázově nebo opakovaně daruje prostředky. Opakovaná podpora je z hlediska obdarovaného (ale v podstatě i dárce) mnohem přínosnější, protože mu umožňuje použití daru plánovat a používat efektivněji. Dlouhodobější podora, z pohledu firmy, také umožňuje lépe sledovat přínos prostředků poskytovaných formou daru. 

Pokud sbírku mezi zaměstnanci organizuje přímo firma nebo i sami zaměstnanci, může být použit princip, kdy firma navýší - např. zdvojnásobí, ztrojnásobí - prostředky získané mezi zaměstnanci. Tento způsob dárcovství je důležitý z pohledu interní komunikace, neboť umožňuje firmě aktivně zapojit zaměstnance do dárcovských aktivit a a vytváří tak pocit sounáležitosti zaměstnance a firmy.

Stále běžnějším způsobem podpory neziskovek se stávají dary nepeněžní povahy. Správně zvolená forma nefinanční podpory může prinést benefity jak neziskové organizaci, tak firmě. Vše, co potřebuje firma ke svému dobrému fungování, potřebuje rovněž nezisková organizace.