V roce 2011 bylo z veřejné sbírky rozděleno 251 500 Kč na tyto projekty:

 

v rámci aktivit " Týdny pro ..."

 

 • Biskupské gymnázium Brno

Malý kousek zahrady

Peníze získané prodejem v Obchodě budou využity na vytvoření nového prostoru vhodného pro výuku i relaxaci v zahradě školy

10.000 Kč

 

 • Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Brno - město

Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn

Peníze získané prodejem v Obchodě budou využity na drobné položky pro budování Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn - akce měla spíš oboustranně propagační charakter. 

5.000 Kč

 

 • o.s. Občané pro Medlánky

Přírodní zahrada u Medláneckého rybníka

Peníze získané prodejem v Obchodě budou využity na spolufinancování altánku - Přírodní zahrada u Medláneckého rybníka
Cílem projektu je vybudovat přírodní zahradu u Medláneckého rybníka, která bude sloužit co nejširší nejen medlánecké veřejnosti, ale i okolních městských částí, jako místo pro odpočinek, poučení a aktivity různých místních organizací, Do budování zahrady a péče o ni bude zapojena veřejnost formou dobrovolnické výpomoci, která se již osvědčila při předchozích projektech.

4.000 Kč

 

 • ČSOP Veronica

Ekologická poradna Veronica

Peníze získané dlouhodobou spoluprací s Obchody budou využity na všeobecné odborné enviromentální poradenství Ekologické poradny Veronica

60.000 Kč

 

****************************************************************

Mimořádné granty

 

 • Základní škola a mateřská škola Pramínek, o.p.s.

Náprava škod po požáru ve třídě Ptáčků

Výtěžek řady aktivit (prodej v Obchodě nadace Veronica, benefiční koncert, prodej dárcovských pohlednic atd.), které byly uspořádány pro obnovu požárem poničené učebny.

17.000 Kč

 

 

 • Ing. Milan Peňáz

Uspořádání výstavy "Brněnské vyhlídky"

Umožnění představení mimořádné fotografické výstavy Brněnské vyhlídky širší veřejnosti.

7.000 Kč

 

 • Děti Země

Ropák 2010 aneb ochrana životního prostředí a přírody pod veřejnou kontrolou

Vyhlášení populárních anket Ropák roku a Perla roku

20.000 Kč 

 

 • ČSOP Veronica

Poradíme a taky vás pošleme k vodě

Peníze získané dlouhodobou spoluprací s Obchody budou využity na všeobecné odborné enviromentální poradenství Ekologické poradny Veronica a realizaci série aktivit zaměřených úžeji na jedno prioritní téma - ochrana vod

90.000 Kč

 

 • Hnutí DUHA - Přátelé Země České republiky, občanské sdružení

Časopis Sedmá generace

8.500 Kč

 

 • Brnopolis o.s.

Počin TEDxBrno

10.000 Kč

 

****************************************************************

Grant Výroční ceny Nadace Veronica

 

 • Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36 g

Nádoby na tříděný odpad do učeben školy

Peníze získané jako podpora školy, která umožňuje práci pedagoga oceněného Výroční cenou Nadace Veronica za rok 2010.

10.000 Kč

 

 • Lipka- školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipova 20

Ekologický výukový program HOSPODÁŘSTVÍ U ŠNOFOUSE

Peníze získané jako podpora školního zařízení, které umožňuje práci pedagoga oceněného Výroční cenou Nadace Veronica za rok 2010.

10.000 Kč