Obchody Nadace Veronica  ...

 

… jsou provozovány jako veřejná sbírka. Prostřednictvím obchůdků se snažíme získávat finanční prostředky pro projekty Společně pro Brno. Přijďte nás navštívit i vy, podpořte dobrou věc.

 

… vracejí věci zpátky do života.

 

Co nám můžete darovat?

 

 

                  

             Pekařská  38                                  Svážná 16  

         

              

 

                                            Palackého 25 

                    

Uvádíme do života u nás zatím málo užívaný alternativní způsob získávání finančních prostředků pro projekty neziskových organizací. Hlavní myšlenkou těchto tzv. "charity shops" je nabídnout dárcům kromě možnosti darování peněz i možnost věnovat věci, materiál nebo zboží. Darované věci jsou nabízené k prodeji, jeho výtěžek plyne do veřejné sbírky. Ta je pak ve veřejném grantovém řízení rozdělena ve prospěch lokálních, ekologických a komunitních projektů. Kromě benefičního rozměru, kdy darování nebo koupě předmětu přispívá na podporu veřejně prospěšných projektů, mají nadační obchody i enviromentální rozměr: nevyužívané nebo už nepotřebné věci nacházejí v prodejnách nového majitele a obchody tak vrací věci zpátky do života.